e-mail
hasło


Dodaj firmę
Nie pamiętam hasła
Aktywacja konta

Regulamin


Regulamin serwisu www.reklama-firm.pl
Aktualizowano 16.02.2008 1. Wstęp

  Regulamin ten określa zasady funkcjonowania portalu internetowego www.reklama-firm.pl. Zawiera on prawa i obowiązki zarejestrowanych w portalu użytkowników oraz firm.

 2. Definicje

  www.reklama-firm.pl / Serwis – serwis reklamowy,którego właścicielem jest firma Open Life – Dawid Ostrzołek wpisana do Rejestru Działalności Gospodarczej Miasta Rybnik pod numerem /30352/2008 z siedzibą w Rybniku przy ul.św. Antoniego 22.

  Administrator Serwisu – inaczej firma Open Life – Dawid Ostrzołek wpisana do Rejestru Działalności Gospodarczej Miasta Rybnik pod numerem /30352/2008 z siedzibą w Rybniku przy ul.św. Antoniego 22.

  Firma – osoba prawna posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym www.reklama-firm.pl .

  Moja firma – miejsce w serwisie www.reklama-firm.pl , w którym publikowane są informacje zawierające zdjęcie oraz inne dane wpisane przez użytkownika.

  Reklama – Dział zawierający informację o sposobach reklamy w serwisie www.reklama-firm.pl, oraz zawierający cennik reklamowy.

  Komentarz – pisemne wyrażenie opinii na profilu firmy przez gościa lub firmy zarejestrowane w serwisie www.reklama-firm.pl

  Profil firmy – miejsce w serwisie www.reklama-firm.pl w którym użytkownik konta, po uprzednim dodaniu swojej firmy do bazy firm, zamieszcza zdjęcia oraz informacje.

 3. Zasady Ogólne

  1. Firma ma możliwość:

   1. Usunięcia swojego konta oraz zdjęć/ opisu/ za pomocą opcji edycji w zakładce „Moja firma”
   2. Edycji swojego konta za pomocą opcji edycji w zakładce „Moja firma”.

  2. Firmie niedozwolone jest :

   1. Zamieszczane w serwisie www.reklama-firm.pl zdjęć oraz jakichkolwiek treści pornograficznych lub też naruszających dobro osobiste danej osoby bądź firmy.
   2. Kopiowanie i przetwarzanie jakichkolwiek elementów serwisu www.reklama-firm.pl, bez uprzedniej zgody właściciela serwisu.
   3. Umyślne działanie na szkodę serwisu www.reklama-firm.pl bądź właściciela serwisu www.reklama-firm.pl tj. firmy Open Life – Dawid Ostrzołek.
   4. Zamieszczanie nieprawdziwych danych osobowych przy rejestracji w serwisie www.reklama-firm.pl , oraz podszywania się pod inne osoby, również w trakcie korzystania z serwisu.
   5. Używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów www.reklama-firm.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service). Wyjątkiem są programy używające oficjalnego API serwisu www.reklama-firm.pl
   6. Firma oświadcza iż posiada odpowiednie uprawnienia i zgody do materiałów umieszczanych przez niego w serwisie www.reklama-firm.pl, a szczególnie zdjęć.
   7. Firma ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
   8. Za niestosowanie się do zasad regulaminu przez firmę grozi kara usunięcia z serwisu wszystkich jej kont, a w razie poważnych naruszeń prawnych sprawa skierowana może zostać do organów ścigania.

 4. Rejestracja

  1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie www.reklama-firm.pl /rejestracja .
  2. Firma ma obowiązek podania prawdziwych danych , w innym przypadku konto Firmy zostanie usunięte w trybie natychmiastowym.
  3. Firma ma obowiązek aktualizacji danych, podanych w formularzu rejestracyjnym, za każdym razem gdy one nastąpią.
  4. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym www.reklama-firm.pl , Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
  5. Poprzez rejestrację, Firma wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub danych firmy oraz na ich prezentację na Koncie Firmy.
  6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, Firma zapewnia i oświadcza, iż zapoznała się i zaakceptowała treść całego Regulaminu.
  7. Firma wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez www.reklama-firm.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez www.reklama-firm.pl , zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

 5. Konta

  1. Zabrania się przekazywania haseł do kont osobom trzecim.
  2. Administrator serwisu www.reklama-firm.pl tj. firma Open Life – Dawid Ostrzołek ma prawo usunięcia dowolnego konta bez podania żadnej przyczyny.
  3. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Firmy oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
  4. Administrator Serwisu tj. Firma Open Life- Dawid Ostrzołek nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie lub opis wstawione poprzez Firmę.

 6. Usługi i opłaty

  1. Firma wykupująca usługę w serwisie www.reklama-firm.pl, ma prawo do kontaktu z administratorem Serwisu tj. Firmą Open Life – Dawid Ostrzołek w celu zapoznania się z ofertą reklamową, oraz złożenia zamówienia na usługę inną drogą niż elektroniczna.
  2. Administrator Serwisu www.reklama-firm.pl ma prawo do zamieszczania reklam swojej firmy oraz innych firm bez ponoszenia lub uiszczania jakichkolwiek opłat.
  3. Firma podczas wykupywania jakiejkolwiek usługi oświadcza że zapoznała się z regulaminem oraz informacjami zawartymi na stronach Serwisu www.reklama-firm.pl, a które dotyczą reklamy w Serwisie www.reklama-firm.pl.
  4. Serwis www.reklama-firm.pl oraz właściciel serwisu www.reklama-firm.pl nie zwraca całości ani części kosztów poniesionych przez Firmę w trakcie zamawiania bądź realizacji jakiejkolwiek usługi.
  5. Wykupienie przez Firmę jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia jej z respektowania postanowień niniejszego regulaminu.

 7. Regulamin

  1. Serwis www.reklama-firm.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Firmy zarejestrowane w Serwisie www.reklama-firm.pl poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
  2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Firma ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem www.reklama-firm.pl a Firmą, co w efekcie doprowadzi do usunięcia konta Firmy.


Pomoc    Regulamin    Kontakt    Reklama    Open Life
Kasetony reklamowe